Hvor godt virker egentlig solceller i nordisk klima?

Til tross for både regn og kulde fungerer solceller godt i Norge, viser forsøk i klimalab. Men én ting bør solcelleeiere være oppmerksomme på, om de vil ha maks effekt av sola.
Prisen på solceller har i de siste årene falt så kraftig at stadig flere ønsker å investere i solcelleanlegg. Disse kan monteres enten som frittstående anlegg på tak, eller som integrert del av byggemoduler, som takstein eller fasader.
Tradisjonelt har solceller vært lønnsomt i land med høye strømpriser, men nå har solcellestrøm blitt konkurransedyktig også i Norge, til tross for at vi har rimelig strøm fra vannkraft. Det har fått forskere til å undersøke hvor godt solcellene faktisk virker i norsk klima. Og resultatene er oppløftende:
– Våre forsøk viser at solceller takler nordisk vær og klima godt. I tilleg viser beregninger fra den europeiske innovasjonshuben for solcelleteknologi ETIP-PV (etip-pv.org) at det er lønnsomt å investere i solstrøm allerede fra dag en, dersom men bruker all strømmen selv. (PV står for «photo voltaic» red. adm.) – Det forutsetter at man har et anlegg på omtrent 1 MWp, og at renta holder seg på dagens nivå, sier forskningsleder Eivind Øvrelid i SINTEF.
Les mer om saken ved å klikke her
(Kilde: Gemini)