Det leveres flere og flere solcelleanlegg med lagringsmuligheter. Batterilagring er fortsatt i startgropa i Norge, men i USA og Australia er det i ferd med å bli kjempestort.  Artikkelen over beskriver familien Vågens solcelleanlegg på Inderøya. Jon Helsingeng, administrerende direktør i strømstyringsselskapet Eaton beskriver at energisystemet sørger automatisk for å kjøpe strøm når den er billig og selge den tilbake til nettet når prisene er høye. På den måten kan man tjene inn investeringskostnaden i løpet av få år. Fageksperter trekker fram energilagring som en av verdens viktigste teknologier akkurat nå. 

Ifølge Jon Helsingeng vil i framtida norske forbrukere trolig få oppleve at prisingen av strøm endrer seg dramatisk. Norges Vassdrags og Elektrisitetsdirektorat (NVE) har foreslått en modell for såkalt effektprising. Slik effektprising innebærer at du betaler et påslag ut over vanlig takst når strømforbruket ditt går over et gitt nivå. Har du strøm lagret, kan du bruke denne som et tillegg. Dermed kan du unngå at forbruket går over effektgrensen der det ekstra påslaget begynner.

Med et godt styringssystem, vil kunden kunne styre hvordan og når de bruker energien i hjemmet.
På kveldstid, når solcelleanlegget produserer lite energi, vil det bli kompensert med energi fra batteriene.
Med varierende strømpriser vil lagring til eget forbruk ha et stort økonomisk potensiale.